top of page

Women In Hockey

Public·13 members
Mason Green
Mason Green

Precum Un Vultur EXCLUSIVE


Un vultur cu cap alb, cunoscut şi sub denumirea de acvilă americană, a crezut că venise ora cinei atunci când a încercat să răpească un pui de pasăre subacvatică. Ei bine, simbolul Statelor Unite ale Americii nu a avut nicio șansă în fața mame puiului.
Precum un vulturOana a acumulat o experienta solida in cadrul prestigioasei firme international de avocatura, CMS Cameron McKenna, precum si in pozitia de avocat coordonator in-house pentru una dintre companiile de telecomunicatii, lider de piata.


Oana Vultur a acordat in mod obisnuit consultanta in tranzactii de fuziuni si achizitii si in operatiunile curente ale clientilor in industrii importante, precum IT&C, industria de consum & retail business, media & divertisment, bancar & financiar.


In calitate de membru si coordonator al unor echipe de avocati, a asistat clienti in proiecte de due diligence, in negocierea tranzactiilor relevante de M&A precum si in aspecte operationale post-tranzactii M&A.


1. Consultanta acordata unui producator international de echipamente IT privind vanzarea diviziei globale de productie PC-uri, restructurarea grupului de companii din Europa Centrala si de Est precum si aspectele conexe.2. Consultanta acordata unei companii internationale de IT si de telecomunicatii in legatura cu diverse aspecte operationale, inclusiv construirea și licentierea propriei retele.3. Suport juridic pentru cea mai mare companie de telecomunicatii de telefonie fixa din Romania, in legatura cu lansarea cu succes a afacerii de retransmisie TV si a canalelor de televiziune sportive, inclusiv negocierea și incheierea contractelor conexe privind drepturile media, obtinerea licentelor și autorizatiilor de la autoritatile publice relevante, achizitionarea de elemente de retea si echipamente de acces, redactarea contractului standard cu abonatii.4. Consultanta acordata cumparatorului si suport juridic pentru achizitionarea a doua companii care opereaza pe piata de retransmisie TV direct-to-home, de la due-diligence juridic și comercial, la elaborarea și supervizarea documentatiei de vanzare-cumparare, la gestionarea relatiei cu clientii transferati.5. Asistența juridica, de strategie și relații publice acordata unuia dintre cei mai mari investitori și dezvoltatori imobiliari din Romania și EEC privind urmarirea circuitului legislativ și efectuarea demersurilor pentru contestarea propunerii legislative de modificare a Legii camerelor de comerț, cu efect principal asupra dobandirii cu titlu gratuit a terenului aferent pavilioanelor expoziționale Romexpo de catre o entitate de drept privat.6. Asistența juridica integrala de drept societar acordata pentru o societate importanta de tehnologie listata la Bursa de Valori București, incluzand operațiuni de majorare de capital social.7. In calitate de avocat in-house, gestionarea cu succes, impreuna cu functiile de comercial si PR ale companiei, a crizelor de mass-media, aparute in domeniul audiovizualului, in special in legatura cu anumite canale de televiziune.Educatie si calificari profesionale:


Oana a absolvit Facultatea de Drept a Universitatii Bucuresti in 1998. A participat de-a lungul timpului la cursuri, conferinte, seminarii, training-uri in domenii diverse precum dreptul civil, drept societar si drept comercial, fuziuni si achizitii, media si audiovizual, dezvoltare personala, leadership.


[Speculația imobiliară are loc atunci când locatarii sunt executați silit și casa rămâne goală ani de zile, până când prețurile locuințelor cresc în zona în cauză, și cu ele crește și prețul chiriilor. Casa este apoi pusă la vânzare la un preț crescut. Aceasta este o practică standard a proprietarilor, fondurilor vultur precum și a băncilor.]


Señora Ayuso, candidata PP la președinția camerei parlamentare regionale, vede locuința precum un bun de consum mai degrabă decât un drept. Înainte ca impactul crizei economice cauzată de pandemia COVID-19 să fie resimțit, guvernul regional trebuie să ia măsuri pentru a opri executarea silită a locatarilor vulnerabili.


Spun asta pentru că, în lupta crâncenă cu acest dușman invizibil, reprezentații profesiei medicale și-au riscat și își riscă în mod eroic viața pentru a-i salva pe alții. Aduc un omagiu fiecăruia dintre ei, precum și tuturor celor care muncesc în prima linie ca să ne ajute pe noi și economia noastră să trecem de aceste vremuri dificile.


Dezvoltarea unor vaccinuri anti-COVID-19 sigure și eficace într-un timp atât de scurt a însemnat desfășurarea de studii clinice în paralel cu investițiile în capacitatea de producție necesară pentru a fabrica milioane sau chiar miliarde de doze de vaccin eficace. Cu ajutorul acordurilor prealabile de achiziție, se reduce riscul asociat investițiilor realizate de producători în dezvoltarea de potențiale vaccinuri și, astfel, sunt maximizate șansele de a dezvolta, de a produce și de a distribui rapid vaccinuri sigure și eficace, precum și de a asigura accesul cetățenilor europeni la acestea. Negocierile purtate de Comisie cu companiile farmaceutice, în numele statelor membre ale Uniunii Europene, au dus la semnarea inițială a șase acorduri și la finalizarea în 2020 sau planificarea pentru începutul anului 2021 a unor discuții preliminare suplimentare cu alți producători de vaccinuri.


Pandemia de COVID-19 a provocat un șoc economic sever în Uniunea Europeană. Printre consecințele acesteia se vor număra, probabil, o agravare a sărăciei, a excluziunii sociale și a inegalităților. Efectele sociale ale pandemiei sunt resimțite de milioane de persoane din UE. Uniunea Europeană a plasat cetățenii în centrul procesului său decizional în 2020 și a luat măsuri pentru a asigura o redresare incluzivă și echitabilă pentru toți, care acordă prioritate sănătății și securității. De-a lungul întregului an, Uniunea a lansat numeroase inițiative noi, într-un evantai de domenii precum asistența medicală, integrarea socială și lupta împotriva amenințărilor la adresa securității.


Alte măsuri de promovare a pluralismului mass-mediei includ crearea unui instrument de monitorizare a proprietății în mass-media, elaborarea de orientări privind transparența proprietății în mass-media, promovarea unei repartizări transparente și echitabile a publicității de stat, promovarea diversității mass-mediei și implementarea unei abordări europene privind importanța serviciilor mass-media audiovizuale de interes general. Comisia va sprijini cooperarea dintre consiliile media naționale, autoritățile independente de reglementare din domeniul mass-media, alte organisme de autoreglementare din acest domeniu și rețelele de jurnaliști, precum și inițiativele de promovare a parteneriatelor și standardelor jurnalistice.


Agenda pentru competențe include 12 acțiuni organizate în jurul a patru elemente constitutive: un pact privind competențele, care să promoveze inițiative comune pentru a maximiza impactul investițiilor în îmbunătățirea competențelor forței de muncă; acțiuni prin care să se asigure competențele profesionale adecvate; instrumente și inițiative de sprijinire a învățării pe tot parcursul vieții, precum și un cadru pentru deblocarea investițiilor în competențe.


Deși rasismul și discriminarea rasială sunt interzise în Uniunea Europeană, ele persistă sub multe forme, uneori combinate cu discriminarea pe motive de religie sau convingeri, gen, orientare sexuală, vârstă, handicap sau origine de migrant. În septembrie, Comisia a prezentat Planul de acțiune al Uniunii Europene de combatere a rasismului pentru perioada 2020-2025, menit să reunească entități de la toate nivelurile pentru a lupta mai eficient împotriva rasismului, inclusiv împotriva rasismului structural. Planul atrage atenția statelor membre asupra unei aplicări mai stricte a legislației europene în vigoare și prevede în același timp numirea unui coordonator la nivelul Uniunii pentru combaterea rasismului, precum și măsuri de sprijinire a statelor membre pentru ca activitățile polițienești să fie mai echitabile, evitând atitudinile discriminatorii, inclusiv crearea de profiluri rasiale și etnice. Statele membre vor trebui, la rândul lor, să prezinte planuri naționale de combatere a rasismului până la sfârșitul anului 2022.


În iunie, Comisia a publicat prima strategie a Uniunii Europene privind drepturile victimelor. Obiectivul principal este acela de a garanta că toate victimele criminalității se pot baza în totalitate pe drepturile lor, indiferent de locul din Uniune unde a avut loc infracțiunea sau de circumstanțe. Strategia propune acțiuni care să le permită victimelor să raporteze infracțiunile, să solicite despăgubiri și să depășească consecințele infracțiunii, promovând totodată programele de formare a autorităților judiciare și de aplicare a legii. Raportul privind punerea în aplicare a Directivei privind drepturile victimelor, publicat în luna mai, a evidențiat deficiențe în majoritatea statelor membre în ceea ce privește drepturi precum accesul la informații, serviciile de asistență și de protecție, pe care strategia urmărește să le depășească.


Reuniunea a făcut parte din dialogul în curs cu Uniunea Africană și, pe lângă lansarea pregătirilor pentru cel de al șaselea summit din 2021, a oferit ocazia de a discuta provocări comune precum pacea și guvernanța, schimbările climatice, locurile de muncă și investițiile sustenabile, digitalizarea, mobilitatea și migrația.


Anul 2020, care a marcat cea de a 75-a aniversare a ONU, a fost esențial în acest sens, deoarece impactul mondial al pandemiei a demonstrat necesitatea de a intensifica cooperarea internațională dintre oameni de știință, economiști și factori de decizie politică în cadrul Organizației Națiunilor Unite, al Organizației Mondiale a Sănătății și al Fondului Monetar Internațional, precum și în cadrul G7, G20 și al altor foruri internaționale. 041b061a72


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page